Novopolka

Rezerwacje

 1. Usługi noclegowe świadczone są przez firmę Wioletta Szyszka Novopolka, z siedzibą przy ul. Potok Wojtyczków 17A, 34‐532 Rzepiska, zarejestrowaną pod numerem NIP: 7361742330.
 2. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie lub osobiście w obiekcie.
 3. Rezerwację uznajemy za wiążącą w momencie wpłaty zadatku na poczet rezerwacji, na konto bankowe w ciągu 24 godzin od momentu złożenia rezerwacji. Wpłaty zadatku można dokonać również przelewem online (szybkie przelewy Przelewy24).
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 i kończy dnia następnego o 11.00. W niektórych przypadkach można pojawić się wcześniej lub pozostać dłużej, musi to być jednak uzgodnione z gospodarzami i zależy od innych rezerwacji.
 5. Końcowa opłata za pobyt powinna zostać uiszczona po przyjeździe do Obiektu, gotówką bądź przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, najpóźniej w 2 dniu pobytu. W przypadku braku opłacenia pozostałej kwoty, gospodarz ma prawo do anulowania rezerwacji bez zwrotu wcześniej wpłaconej zaliczki
 6. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który w poprzednim pobycie rażąco naruszył Regulamin.
 8. Gość ma możliwość rezygnacji z rezerwacji do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu. W przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania pobytu, nie zwracamy zaliczki i kosztów pobytu.
 9. Reklamacje dotyczące Usług Noclegowych:
  Wszelkie reklamacje związane z usługami noclegowymi prosimy kierować na adres e-mail: kontakt.novopolka@gmail.com.
  W zgłoszeniu reklamacyjnym należy umieścić datę pobytu, numer rezerwacji oraz szczegółowy opis problemu, abyśmy mogli efektywnie rozpatrzyć sprawę.
  Zachęcamy do dołączenia dowodów potwierdzających zgłaszane problemy, takich jak zdjęcia czy dokumenty.
 10. Czas Rozpatrywania Reklamacji:
  Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
  W przypadku złożonych spraw, które wymagają dodatkowego dochodzenia, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego terminu, o czym niezwłocznie poinformujemy Klienta.
 11. Odstąpienie od Umowy Rezerwacji:
  Klient ma prawo odstąpić od umowy rezerwacji bez podania przyczyny, informując nas o tym na adres e-mail lub telefonicznie najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem zameldowania.
  W przypadku odstąpienia od umowy po upływie tego terminu, może zostać naliczona opłata zgodnie z zasadami określonymi w polityce anulowania rezerwacji.
  Zwrot ewentualnych przedpłat za usługi noclegowe, w przypadku odstąpienia od umowy, zostanie dokonany w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn losowych, niezależnych od nas, wraz ze zwrotem poniesionych kosztów pobytu.
 13. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 14. Osoby niezarejestrowane w obiekcie mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa, przebywać na terenie obiektu do 21:00
 15. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości.
 16. W przypadku opuszczenia przez Gościa obiektu we wcześniejszym terminie niż podany przy rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 17. W przypadku nie przybycia Gościa do obiektu w terminie zawartym w rezerwacji, obiekt nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
 18. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 19. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 7.00.
 20.   Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 21. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 22. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich i wnoszenie nart do pokoi. Należy przechowywać sprzęt w miejscu do tego przeznaczonym.
 23. Przedmioty pozostawione przez Gościa będą przechowywane do tygodnia po jego wyjeździe, a następnie zniszczone. Możliwe jest ich odesłanie na prośbę i koszt Gościa.
 24. W przypadku zagubienia kluczy i/lub breloka do zamka elektrycznego, pobieramy opłatę w wysokości 100 zł.
 25. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptacje regulaminu obiektu.

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Państwa dane przekazywane podczas rezerwacji są chronione zgodnie z przepisami RODO – poniżej szczegóły. Polityka prywatności strony novopolka.pl
 2.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług rezerwacji noclegów w Novopolce.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Wioletta Szyszka Novopolka, ul. Potok Wojtyczków 17A, 34‐532 Rzepiska, NIP: 7361742330
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. Informacje podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis novopolka.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 13. Po dokonaniu płatności nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w danych kontaktowych na stronie internetowej. Osoba rezerwująca nocleg poprzez niniejszy formularz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji noclegu oraz akceptuje warunki anulacji i płatności za rezerwację.